Pływaliada 2022

REGULAMIN V AMATORSKICH ZAWODÓW PŁYWACKICH „PŁYWALIADA 2022”

 1. Organizatorem „Pływaliady 2022” jest Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini.

Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia „Aqua Planet” ul. Rafineryjna 10a w Trzebini.

Data zawodów: 5 czerwca 2022 roku w godzinach 9:00 – 13:00

 • Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka oraz promocja miasta Trzebinia i powiatu chrzanowskiego. „Pływaliada” skierowana jest do osób, które pływają amatorsko tzn. nie są zrzeszone w żadnych klubach sportowych (pływackich). Każdy zawodnik może brać udział tylko w jednej konkurencji indywidualnej (nie dotyczy 100 m stylem zmiennym).
 • Zapisy do udziału w „Pływaliadzie” odbywać się będą w Kasie Krytej Pływalni do dnia 30.05.2022r.Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska, roku urodzenia osoby startującej oraz zadeklarowania dystansu a także wniesienie opłaty.
 • Opłata za udział w „Pływaliadzie” wynosi:

– konkurencje indywidualne:

 • opłata wniesiona do dnia 23.05.2022r.  – 20 zł.
 • opłata wniesiona od 24.05.2022r. do dnia 30.05.2022r.  – 40 zł.

-konkurencje rodzinne :

 • opłata wniesiona do dnia 23.05.2022r.  – 40 zł.
 • opłata wniesiona od 24.05.2022r. do dnia 30.05.2022r.  – 80 zł.

W skład wpisowego wchodzą medale oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Opłata startowa w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na pływalni w dniu zawodów w celu weryfikacji. Brak zawodnika na starcie swojej konkurencji skutkuje wykreśleniem go z listy startowej, bez możliwości zwrotu opłaty startowej.

 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w „Pływaliadzie” pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie.
 • Kryta Pływalnia „Aqua Planet” zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR i obsługę techniczną czuwającą nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy oraz funkcjonowaniem obiektu.
 • Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni.
 • Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwają Sędziowie, którzy są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i mają głos rozstrzygający w kwestiach spornych. Mogą też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, mogą nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w „Pływaliadzie”.
 • Osoby uczestniczące w zawodach winny upewnić się w Przychodni POZ co do braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu takich osób Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 • Uczestnicy „Pływaliady”, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku oraz zapoznają się z klauzulą informacyjną RODO.
 • Uczestnictwo w zawodach jest traktowane jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu dla uczestników „Pływaliady” oraz regulaminu głównego obowiązującego na Krytej Pływalni „Aqua Planet”.
 • Uczestnicy „Pływaliady” pływają według wyznaczonego harmonogramu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz harmonogramie i publikację ich na stronie www.aquaplanet.com.pl oraz odwołania zawodów ( w takim przypadku wpisowe ulega zwrotowi).

PROGRAM PŁYWALIADY

 • godz. 9:00 – 9.15 weryfikacja zawodników
 • godz.9.15 – 9.30 rozgrzewka
 • godz.9.30 – rozpoczęcie zawodów (zaczynamy od konkurencji indywidualnych)

Po zakończonych konkurencjach indywidualnych rozpocznie się rywalizacja rodzinna po czym nastąpi wręczanie nagród.

KONKURENCJE INYWIDUALNE

DYSTANSSTYLROCZNIKI
25 metrówDowolny lub grzbietowy dziewcząt i chłopców2016 i młodsi **
25 metrów  Dowolny dziewcząt i chłopców2014/2015 *
25 metrów  Grzbietowy dziewcząt i chłopców2014/2015 *
25 metrówDowolny dziewcząt i chłopców2012/2013
25 metrówGrzbietowy dziewcząt i chłopców2012/2013
50 metrówDowolny dziewcząt i chłopców2010/2011
50 metrówGrzbietowy dziewcząt i chłopców2010/2011
50 metrówDowolny dziewcząt i chłopców2008/2009
50 metrówGrzbietowy dziewcząt i chłopców2008/2009
50 metrówDowolny dziewcząt i chłopców2006/2007
50 metrówGrzbietowy dziewcząt i chłopców2006/2007
100 metrówStyl zmienny dziewcząt i chłopcówDo 2004

*dzieci mogą płynąć z przyborem lub bez (deska lub makaron)

** rodzic może asekurować dziecko w wodzie

Warunkiem przeprowadzenia danej konkurencji jest zgłoszenie  min. 3 zawodników.

KONKURENCJE RODZINNE

Konkurencje rodzinne są przez organizatora głównego  najbardziej honorowane. O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy oraz punkty uzyskane przez drużyny (drużyna składa się z trzech osób z czego  jedna musi być rodzicem lub prawnym opiekunem jednej z osób biorących udział w konkurencji rodzinnej a przynajmniej jedna musi być w wieku poniżej 18go roku życia).

Skip to content