REGULACJE W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2

REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2 NA KRYTEJ PŁYWALNI AQUA PLANET W TRZEBINI
(OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA)

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, który powołuje się na doniesienia WHO, COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, wirus SARS-CoV-2 jest podatny na uzdatnianą wodę, która w warunkach basenowych eliminuje wirusa. Nie stwierdzono przypadków zakażenia tym wirusem poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości.

Poniższe zasady zostały utworzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Na terenie Krytej Pływalni znajdują się oznaczenia dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w związku z SARS-CoV-2. Klienci mają bezwzględny obowiązek stosowania się do wymienionych poniżej zasad. Osoby łamiące regulacje i nie stosujące się do poleceń personelu będą wyproszone z obiektu.
 2. Osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych mają bezwzględny zakaz wchodzenia na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury.
 3. Klient wchodząc na obiekt Pływalni w strefie kas oraz przebieralni ma obowiązek nosić maseczkę zakrywającą usta i nos. Osłona ta powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni. Ubierając się, po skorzystaniu z usług pływalni, należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni.
 4. Szafki po każdym Kliencie zostają zdezynfekowane przez personel sprzątający o czym informują emblematy z odpowiednim napisem umieszczone na frontach szafek. Klient wychodząc z obiektu opuszczając szafkę powinien odwrócić emblemat stosownym napisem dla informacji personelu sprzątającego.
 5. Na terenie obiektu umieszczone zostały czytelne instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji. Ponadto we wszystkich toaletach/ pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty informacyjne wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 6. Przy wejściu do obiektu i na jego terenie znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym. Klienci mają obowiązek dezynfekować dłonie zgodnie z umieszczoną instrukcją.
 7. Obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do kas oraz na terenie całej pływalni.
 8. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub rodzina/osoby zamieszkałe w jednym gospodarstwie domowym.
 9. Rekomenduje się korzystanie z płatności bezgotówkowych we wszystkich kasach biletowych oraz w punkcie gastronomicznym.
 10. Obowiązkowe i staranne umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przejście do hali basenowej jest obowiązkowo przez brodzik do płukania stóp. Niezastosowanie się do zaleceń związanych z kąpielą będzie skutkować odmową wejścia na strefę basenową i może wiązać się z wyproszeniem z obiektu.
 11. Zaleca się regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z umieszczonymi instrukcjami znajdującymi się przy umywalkach.
 12. Klient powinien ograniczyć swój pobyt w obiekcie do czasu aktywnego spędzania go w strefie rekreacji.
 13. Wypożyczalnia sprzętu pływackiego jest nieczynna.
 14. Siłownia jest nieczynna.
 15. Klient przed i po skorzystaniu z suszarki ogólnodostępnej ma obowiązek dezynfekcji dłoni.
 16. W strefie sauna należy zachować odstęp 1,5 m pomiędzy klientami. W przypadku maksymalnego obłożenia zostaje zablokowana możliwość wejścia do strefy saun.
 17. W celu równomiernego rozmieszczenia klientów na terenie obiektu obsługa ma prawo do wyproszenia gości z danej strefy/niecki w przypadku nadmiernego zagęszczenia.
 18. W przypadku zasad nieujętych niniejszymi regulacjami, obowiązują zapisy regulaminu Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini.

Regulacje COVID 1Regulacje COVID 2OTWARTE CAŁY TYDZIEŃ:

 • 6:00 - 22:00

ikona-aktualnościAKTUALNOŚCI:

Facebook Pagelike Widget
Skip to content