BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Jedyne w powiecie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem w Trzebini

Kontakt ws. rezerwacji:
Tel. 504-594-405
e-mail: rezerwacjaboiska@mzn-trzebinia.pl

ŚLEDŹ NA BIEŻĄCO NA FACEBOOKU:
www.facebook.com/boiskoTrzebinia

CENNIK WYNAJMU BOISKA

WynajemCzasCena
KLUBY / STOWARZYSZENIA   
Sparing / mecz piłki nożnej2 x 45 min max 120 minut600 zł / 300 zł*
½ Sparing / mecz piłki nożnej2×45 min max 120 minut300 zł/150 zł*
Sparing/mecz piłki nożnej dzieci i młodzież do lat 152 x 40 min max 90 min400 zł/200 zł*
½ Sparing/mecz piłki nożnej dzieci i młodzież do lat 152 x 40 min max 90 min200 zł/100 zł*
Mecz piłki nożnej – ligowy o punkty2×45 min max 180 min900 zł/450 zł*
Trening piłkarski  (cała płyta)60 min200 zł / 100 zł*
Trening piłkarski (połowa boiska)60 min150 zł / 75 zł *
Przeprowadzenie turnieju piłkarskiego (nagłośnienie, trybuny, szatnie)60 min300 zł / 150 zł*
OSOBY FIZYCZNE 
Trening piłkarski  (cała płyta)60 min200/150**
Trening piłkarski (połowa boiska)60 min150/100**
GRUPY SZKOLNE \ MŁODZIEŻOWE w godzinach 8 – 15 dni robocze 
Całe boisko45 min100 zł / 75***zł
Połowa boiska45 min75 zł / 50 *** zł  
OŚWIETLENIE 
Całe boisko60 min100%
60%60 zł 
Połowa boiska60 min100%
60%40 zł 
WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNO – SZKOLENIOWEJ 
Wynajem salimin 120 minut300 zł
Każde następne rozpoczęte60 minut100 zł

*  kluby oraz stowarzyszenia z terenu gminy Trzebinia,

**  osoby fizyczne posiadające Kartę Trzebińską

***  szkoły z terenu gminy Trzebinia

Kluby i stowarzyszenia sportowe z Gminy Trzebinia uprawnione są do nieodpłatnego korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią w wymiarze do 5 godzin w ciągu roku po uzgodnieniu z Zarządcą obiektu.

Na pisemny wniosek klubów i stowarzyszeń z terenu Gminy Trzebinia, Zarządca obiektu po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Trzebini, może udostępnić boisko ze sztuczną nawierzchnią na zadania z zakresu popularyzacji kultury fizycznej i sportu, organizację wydarzeń sportowych odbywających się pod patronem Burmistrza Miasta Trzebini oraz programów szkoleniowych realizowanych przez te kluby i stowarzyszenia, na podstawie odrębnych warunków finansowych nie ujętych w cenniku, określonych w umowie o udostępnienie obiektu sportowego

Skip to content