Pływaliada 2023

REGULAMIN VI AMATORSKICH ZAWODÓW PŁYWACKICH „PŁYWALIADA 2023”

 1. Organizatorem „Pływaliady 2023” jest Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini.

Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia „Aqua Planet” ul. Rafineryjna 10a w Trzebini.

 • Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka oraz promocja miasta Trzebinia i powiatu chrzanowskiego. „Pływaliada” skierowana jest do osób, które pływają amatorsko tzn. nie są zrzeszone w żadnych klubach sportowych. Każdy zawodnik może brać udział tylko w jednej konkurencji indywidualnej (nie dotyczy 100m stylem zmiennym).
 • Zawody odbywać się będą w dniu 13.05.2023r. w godzinach  9.00 – 13.00.
 • Zapisy do udziału w „Pływaliadzie” odbywać się będą w Kasie Krytej Pływalni do dnia 08.05.2023r.Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz roku urodzenia osoby startującej, a także wniesienie opłaty.
 • Opłata za udział w Pływaliadzie wynosi:

– konkurencje indywidualne:

 • opłata wniesiona do dnia 30.04.2023r.  – 30 zł.
 • opłata wniesiona od 01.05.2023r. do dnia 08.05.2023r.  – 50 zł.

-konkurencje rodzinne :

 • opłata wniesiona do dnia 30.04.2023r.  – 50 zł.
 • opłata wniesiona od 01.05.2023r. do dnia 08.05.2023r.  – 90 zł.

Dla posiadaczy Karty Trzebińskiej opłata pomniejszona o 3 zł od podanej ceny.

W skład wpisowego wchodzą medale oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Opłata startowa w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego wstawienia się w dniu zawodów w celu weryfikacji. Brak zawodnika na starcie swojej konkurencji skutkuje wykreśleniem go z listy startowej, bez możliwości zwrotu opłaty startowej.

 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w „Pływaliadzie” pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie .
 • Kryta Pływalnia „Aqua Planet” zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR i obsługę techniczną czuwającą nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy oraz funkcjonowaniem obiektu.
 • Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni.
 • Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwają Sędziowie, którzy są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i mają głos rozstrzygający w kwestiach spornych. Mogą też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, mogą nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w „Pływaliadzie”.
 • Osoby uczestniczące w zawodach winny upewnić się w Przychodni POZ co do braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu takich osób Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.W przypadku osób niepełnoletnich  rodzice lub opiekunowie prawni podpisują zgodę.
 • Uczestnictwo w zawodach jest traktowane jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu dla uczestników „Pływaliady” oraz regulaminu głównego obowiązującego na Krytej Pływalni „Aqua Planet”.
 • Uczestnicy „Pływaliady” pływają według wyznaczonego harmonogramu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz harmonogramie i publikację ich na stronie www.aquaplanet.com.pl oraz odwołania zawodów ( w takim przypadku wpisowe ulega zwrotowi).

PROGRAM PŁYWALIADY

 • godz. 8:45 – 9.00 weryfikacja zawodników roczniki do 2011
 • godz. 9:00 – 9.15 weryfikacja zawodników roczniki od 2010 do 2007 + konkurencje rodzinne + styl zmienny
 • godz.9.15 – 9.30 rozgrzewka
 • godz.9.30 – rozpoczęcie zawodów

Między konkurencjami indywidualnymi odbędzie się  rywalizacja rodzinna.

KONKURENCJE INYWIDUALNE

DYSTANSSTYLROCZNIKI
25 metrówDowolny lub grzbietowy dziewcząt i chłopców2017 i młodsi **
25 metrów  Dowolny dziewcząt i chłopców2015/2016*
25 metrów  Grzbietowy dziewcząt i chłopców2015/2016 *
25 metrówDowolny dziewcząt i chłopców2013/2014
25 metrówGrzbietowy dziewcząt i chłopców2013/2014
25 metrówDowolny dziewcząt i chłopców2011/2012
25 metrówGrzbietowy dziewcząt i chłopców2011/2012
50 metrówDowolny dziewcząt i chłopców2009/2010
50 metrówGrzbietowy dziewcząt i chłopców2009/2010
50 metrówDowolny dziewcząt i chłopców2007/2008
50 metrówGrzbietowy dziewcząt i chłopców2007/2008
100 metrówStyl zmienny dziewcząt i chłopców2009 i młodsi
100 metrówStyl zmienny dziewcząt i chłopcówOd 2008 do 2005

*dzieci mogą płynąć z przyborem lub bez (deska lub makaron)

** rodzic może asekurować dziecko w wodzie

Warunkiem przeprowadzenia danej konkurencji jest zgłoszenie  min. 3 zawodników. Liczba miejsc ograniczona.

KONKURENCJE RODZINNE

Konkurencje rodzinne są przez organizatora głównego  najbardziej honorowane. O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy oraz punkty uzyskane przez drużyny (drużyna składa się z trzech osób z czego  jedna musi być rodzicem lub prawnym opiekunem jednej z osób biorących udział w konkurencji rodzinnej a przynajmniej jedna musi być w wieku poniżej 18go roku życia). W konkurencji tej liczba rodzin jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat).

Poniżej przedstawiamy konkurencje rodzinne:

1.Sztafeta z deską

Pierwsza osoba staruje z wody przy słupku startowym

trzymając deskę. Po przepłynięciu całej długości basenu oddaje deskę drugiemu zawodnikowi, który wraca w dowolnym stylu z deską do ostatniej osoby z drużyny. Przekazuję ją po czym ostatni zawodnik z rodziny płynie jak najszybciej do mety. Wygrywa drużyna, która pokona dystans w najkrótszym czasie.

2. Kto pierwszy ten lepszy, czyli dopłynięcie do celu

Na sygnał pierwsza osoba z rodziny płynie dowolnym stylem na drugą stronę brzegu, po czym musi wypić szklankę wody. Po wypiciu „przybija piątkę” drugiej osobie. Wtedy ta osoba przepływa na drugą stronę. Aby trzecia osoba wystartowała, druga musi skończyć pić wodę z kubka. Wygrywa drużyna która najszybciej dopłynie i wypije ostatnią szklankę .

3.Pływanie z krążkiem

Wyścig polega na tym, że cała rodzina musi jak najszybciej przepłynąć dowolnie na drugą stronę basenu. Warunkiem jest trzymanie krążka. Trzy osoby równocześnie muszą go trzymać. Wygrywa drużyna, która najszybciej dopłynie do brzegu.

4.Nurkowanie w dal

Rodzina wybiera jedną osobę z drużyny, która na jednym wdechu ma przepłynąć jak najdłuższy dystans. Wygrywa osoba, która najdalej przepłynie pod wodą.

5.Sztafeta z makaronem.

Rodzina startuje z wody przy słupku startowym. Drużyna ma za zadanie przepłynąć na drugi brzeg basenu trzymając jeden makaron oburącz z przodu. Wygrywa drużyna, która pierwsza ukończy zadanie.

Skip to content